0 teva-basket.svg 0
teva-basket.svg
0 מוצרים
0
סל קניות
חסכתם : 0.00 סיום קניות ותשלום 0

** המחיר הכולל הינו לפני שקילה ועשויי להשתנות באופן סביר

מגש ירקות L

מגש ירקות L

00 250 / יחידה

גודל המגש 41X41

1000
מגש ירקות M

מגש ירקות M

00 160 / יחידה

גוד המגש 29X46

1000
מגש ירקות S

מגש ירקות S

00 105 / יחידה

גודל המגש 24X37

1000

3