'ליח ₪250
יח'

גודל המגש 41X41

'ליח ₪160
יח'

גוד המגש 29X46

'ליח ₪105
יח'

גודל המגש 24X37

דילוג לתוכן