למארז ₪13.90
מארז

לק"ג ₪24.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪19.90
יח' ק"ג

למארז ₪29.90
מארז

מארז = 400 גרם

לק"ג ₪19.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪15.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪4.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪8.90
יח' ק"ג

למארז ₪14.90
מארז

למארז ₪17.90
מארז

למארז ₪7.90
מארז

למארז ₪9.90
מארז

לק"ג ₪7.90
יח' ק"ג

'ליח ₪7.90
יח'

לק"ג ₪9.90
ק"ג

לק"ג ₪14.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪24.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪19.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪13.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪11.90
יח' ק"ג

'ליח ₪6.90
יח'

המחיר הינו לק"ג

'ליח ₪7.90
יח'

המחיר הינו לק"ג  

'ליח ₪6.90
יח'

המחיר הינו לק"ג  

'ליח ₪15.90
יח'

לק"ג ₪12.90
יח' ק"ג

   

למארז ₪11.90
מארז

מארז 500 גרם  

לק"ג ₪6.90
יח' ק"ג

למארז ₪9.90
מארז

לק"ג ₪19.90
ק"ג

לק"ג ₪14.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪24.90
ק"ג

לק"ג ₪24.90
ק"ג

לק"ג ₪24.90
ק"ג

לק"ג ₪24.90
ק"ג

לק"ג ₪12.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪15.90
יח' ק"ג

למארז ₪9.90
מארז

מארז 250 גרם

לק"ג ₪11.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪11.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪15.90
יח' ק"ג

למארז ₪7.90
מארז

מארז 100 גרם  

לק"ג ₪15.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪19.90
יח' ק"ג

למארז ₪6.90
מארז

מארז 450 גרם  

לק"ג ₪15.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪12.90
יח' ק"ג

למארז ₪9.90
מארז

מארז 4 ראשים  

לק"ג ₪32.90
יח' ק"ג

למארז ₪12.90
מארז

מארז 200 גרם

לק"ג ₪17.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪25.90
ק"ג

למארז ₪21.90
מארז

   

למארז ₪13.90
מארז

המחיר הינו לק"ג מארז = 5 יחידות  

למארז ₪21.90
מארז

לק"ג ₪8.90
יח' ק"ג

למארז ₪25.90
מארז

מארז 3 ק"ג  

למארז ₪24.90
מארז

מארז 3 ק"ג  

לק"ג ₪8.90
יח' ק"ג

var p_track = "747679490"; varcn_track = "phone"; var ccid_track = "624-488-0819";varmsbcac = "900"; דילוג לתוכן