לק"ג ₪25.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪24.90
יח' ק"ג

למארז ₪29.90
מארז

מארז = 400 גרם

למארז ₪19.90
מארז

לק"ג ₪19.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪12.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪5.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪6.90
יח' ק"ג

למארז ₪14.90
מארז

למארז ₪11.90
מארז

למארז ₪7.90
מארז

למארז ₪9.90
מארז

לק"ג ₪4.90
יח' ק"ג

'ליח ₪7.90
יח'

לק"ג ₪9.90
ק"ג

לק"ג ₪17.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪13.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪9.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪7.90
יח' ק"ג

'ליח ₪7.90
יח'

המחיר הינו לק"ג  

'ליח ₪6.90
יח'

המחיר הינו לק"ג  

'ליח ₪9.90
יח'

לק"ג ₪10.90
יח' ק"ג

מארז 500 גרם  

למארז ₪11.90
מארז

מארז 500 גרם  

לק"ג ₪7.90
יח' ק"ג

למארז ₪9.90
מארז

לק"ג ₪19.90
ק"ג

לק"ג ₪11.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪24.90
ק"ג

לק"ג ₪24.90
ק"ג

לק"ג ₪24.90
ק"ג

לק"ג ₪24.90
ק"ג

לק"ג ₪12.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪11.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪11.90
יח' ק"ג

למארז ₪9.90
מארז

מארז 250 גרם

לק"ג ₪11.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪11.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪12.90
יח' ק"ג

למארז ₪7.90
מארז

מארז 100 גרם  

לק"ג ₪11.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪14.90
יח' ק"ג

למארז ₪6.90
מארז

מארז 450 גרם  

לק"ג ₪9.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪27.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪11.90
יח' ק"ג

למארז ₪9.90
מארז

מארז 4 ראשים  

לק"ג ₪29.90
יח' ק"ג

למארז ₪12.90
מארז

מארז 200 גרם

לק"ג ₪9.90
יח' ק"ג

לק"ג ₪19.90
ק"ג

למארז ₪24.90
מארז

המחיר הינו לק"ג מארז = 5 יחידות  

למארז ₪15.90
מארז

המחיר הינו לק"ג מארז = 5 יחידות  

לק"ג ₪6.90
יח' ק"ג

למארז ₪25.90
מארז

מארז 3 ק"ג  

למארז ₪26.90
מארז

מארז 3 ק"ג  

לק"ג ₪5.90
יח' ק"ג

למארז ₪21.90
מארז

מארז 3 ק"ג  

דילוג לתוכן