מבצע!
 350 'ליח ₪280
יח'

גודל המגש 41X41

מבצע!
 250 'ליח ₪200
יח'

גודל המגש 29X46

מבצע!
 150 'ליח ₪120
יח'

גודל המגש 34X37

למארז ₪17.80
מארז

מארז = 200 גרם

למארז ₪32.00
מארז

מארז = 200 גרם

למארז ₪16.00
מארז

מארז = 200 גרם

למארז ₪12.00
מארז

מארז = 200 גרם

למארז ₪19.90
מארז

מארז = 250 גרם

למארז ₪15.80
מארז

מארז = 200 גרם

למארז ₪7.80
מארז

מארז = 200 גרם

למארז ₪13.80
מארז

מארז = 200 גרם

למארז ₪9.80
מארז

מארז = 200 גרם

למארז ₪9.80
מארז

מארז = 200 גרם

למארז ₪9.00
מארז

מארז = 200 גרם

למארז ₪15.60
מארז

מארז = 200 גרם

למארז ₪19.80
מארז

מארז = 200 גרם

למארז ₪37.90
מארז

מארז = 200 גרם

למארז ₪19.80
מארז

מארז = 200 גרם

מבצע!
 24.00 למארז ₪19.80
מארז

מארז = 200 גרם

למארז ₪19.80
מארז

מארז = 200 גרם

למארז ₪7.80
מארז

מארז = 200 גרם

למארז ₪18.90
מארז

מארז = 100 גרם

למארז ₪19.80
מארז

מארז = 200 גרם

למארז ₪11.00
מארז

מארז = 200 גרם

למארז ₪15.80
מארז

מארז = 200 גרם

למארז ₪18.90
מארז

מארז = 200 גרם

למארז ₪17.80
מארז

מארז = 200 גרם

למארז ₪9.80
מארז

מארז = 200 גרם

חדש על המדף
למארז ₪13.90
מארז

מארז מכיל 250 גרם

למארז ₪15.80
מארז

מארז = 200 גרם

למארז ₪17.80
מארז

מארז = 200 גרם

למארז ₪9.80
מארז

מארז = 200 גרם

למארז ₪13.80
מארז

מארז = 200 גרם

למארז ₪34.90
מארז

מארז = 500 גרם

למארז ₪24.90
מארז

מארז = 12 יחידות

מבצע
'ליח ₪10.90
יח'

מבצע
'ליח ₪10.90
יח'

מבצע
'ליח ₪10.90
יח'

מבצע
'ליח ₪10.90
יח'

מבצע
'ליח ₪10.90
יח'

var p_track = "747679490"; varcn_track = "phone"; var ccid_track = "624-488-0819";varmsbcac = "900"; דילוג לתוכן